Doa Qunut Sholat Subuh (Latin, Pendek dan Artinya) untuk Imam dan Sendiri

Menjelaskan dan Menunjukkan Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh (Latin, Pendek dan Artinya) Mudah untuk Dihafalkan dan Diamalkan Saat Sholat Subuh Setiap Ha

Doa Qunut Subuh berbunyi : Allah hummah dinii fiiman hadait. Wa’aa finii fiiman ‘aafait. Watawallanii fiiman tawal-laiit. Wabaariklii fiimaa a’thait . . . [Baca lengk Doanya Disini]


Dalam melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat fardhu maupun sholat sunnah, haruslah dilakukan sesuai sunnah dan syariat islam yang telah diajarkan oleh para ulama yang didasarkan pada hadist - hadist nabi muhammad saw. Baik dari segi rukun sholat maupun bacaan - bacan dalam sholat. 

Pada umumnya, rukun dan bacaan disetiap sholat hampirlah sama, namun yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya adalah jumlah rokaat dan niatnya. Ada satu lagi  rukun yang hanya dimiliki satu jenis sholat, yaitu sholat subuh, dan itu adalah bacaan doa qunut.

Dikalangan ulama terdahulu, bacaan doa qunut memang masih menjadi bahan diskusi dan ada beberapa ulama yang berbeda pendapat terkait anjuran membaca doa qunut dalam sholat, termasuk bacaan doa qunut pada saat sholat subuh. 

Para ulama mazhab syafi'i dan maliki berpendapat bahwa membaca doa qunut dalam sholat hukumnya adalah sunnah dan di anjurkan. Sebagai dasar para ulama madzab syafi'i dan maliki mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik: 

"Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut pada sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia," (HR. Ahmad). 

Berbeda sedikit dengan ulama madzhab sebelumnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hukum membaca doa qunut adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), dan bahkan meninggalkannya dapat menjadikan sholat yang dilakukan batal dan harus diulang kembali. Namun, ada solusi ketika lupa membaca doa qunut, yaitu menggantinya dengan sujud sahwi setelah membaca takhiyat akhir sebelum salam.

Pendapat ulama lain dari para ulama mazhab Hanbali dan Hanafi, mereka menjelaskan bahwa hukum membaca doa qunut bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam sholat, baik itu sholat subuh. dan apabila kita tidak melakukannya pun tidak membatalkan sholat dan tidak harus menggantinya dengan sujud sahwi. Para ulama tersebut berlandasan pada sebuah hadis yang berbunyi: 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berqunut saat sholat fajar (salat subuh), kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum," (HR Muslim).

Doa Qunut Sholat Subuh

Doa qunut merupakan sebuah amalan sunah yang kerab dilakukan oleh umat muslim ketika mengerjakan shalat seperti sholat subuh atau sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan ramadhan. 

Rukun dan bacaan doa qunut dilakukan pada rokaat terakhir (umumnya rakaat kedua)  setelah membaca doa i'tidal (berdiri dari ruku'). Dan pada saat membaca doa qunut dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan.

Doa qunut sendiri dalam praktiknya dibedakan menjadi dua, yaitu doa qunut untuk imam ketika berjamaah dan doa qunut di baca sendiri saat sholat sendirian (munfarid). Perbedaannya hanya terletak pada dhomir aku dan kami saja (dalam bahasa arab). Adapun bacaan doa qunutnya adalah seperti di bawah ini. 

Doa Qunut Sholat Subuh Untuk Imam


ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﻓِﻴﻤَﻦْ ﻫَﺪَﻳْﺖَ
ﻭَﻋَﺎﻓِﻨَﺎ ﻓِﻴﻤَﻦْ ﻋَﺎﻓَﻴْﺖَ
ﻭَﺗَﻮَﻟَّﻨَﺎ ﻓِﻴﻤَﻦْ ﺗَﻮَﻟَّﻴْﺖَ
ﻭَﺑَﺎﺭِﻙْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﻋْﻄَﻴْﺖَ
ﻭَﻗِﻨَﺎ ﺷَﺮَّ ﻣَﺎ ﻗَﻀَﻴْﺖَ
فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ
وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ
وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ
وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Doa Qunut Latin Sholat Subuh Untuk Imam

Allah hummah dina fiiman hadait.
Wa’aa fina fiiman ‘aafait.
Watawallana fiiman tawal-laiit.
Wabaariklana fiimaa a’thait.
Waqina syarramaa qadhait.
Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik.
Wainnahu laayadzilu man walait.
Walaa ya’izzu man ‘aadait.
Tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.
Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait.
Astaghfiruka wa’atuubu ilaik.
Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi Wasallam.

Arti Doa Qunut Sholat Subuh Untuk Imam

Ya Allah tunjukkanlah kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan.
Kasihkanlah kami keselamatan sebagaimana hamba-Mu yang lain yang sudah dikasih keselamatan.
Dan peliharalah kami sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan
Dan berilah keberkatan bagi kami pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.
Dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau.
Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan.
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau.
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Keterangan :
Pada saat kamu menjadi imam, dan pada saat itu adalah sholat subuh kamu dapat membaca doa qunut sebagai imam diatas. Bacalah dengan suara tidak terlalu lantang dan dapat didengar oleh para jamaah serta mengangkat kedua tangan untuk berdoa.

Dalam kitab bidayatul hidayah, pada saat membaca "Wainnahu laayadzilu man walait. dan seterusnya", disunnahkan untuk melanjutkan bacaan secara sirri (tidak bersuara) dan tangan tidak dalam posisi berdoa (luruskan dengan tubuh) dan mulai membaca dengan lantang serta mendahkan kedua tangan pada saat membaca "Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin". 

Kamu menjadi ma'mum, kamu cukup menjawab bacaan qunut imam dengan membaca "amin, amin, amin". Namun pada saat imam berhenti membacanya, kamu meneruskan bacaan Wainnahu laayadzilu man walait. dan seterusnya". Saat imam membaca "Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin . . .dst" maka kamu kembali menjawab "amin, amin, amin" hingga doa qunut selesai.

Perlu di iingat bahwa tidak perlu mengusapka kedua tangan ke wajah karena itu dianggap menambah rukun sholat. dan menurut pendapat beberapa ulama itu akan membatalkan sholat.

Doa Qunut Sholat Subuh Untuk Sendiriاَللّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ
وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ
وَقِنِيْ شَرَّمَا قََضَيْتَ،
فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ
وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ
وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ
وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Doa Qunut Latin Sholat Subuh Untuk Sendiri

Allah hummah dinii fiiman hadait.
Wa’aa finii fiiman ‘aafait.
Watawallanii fiiman tawal-laiit.
Wabaariklii fiimaa a’thait.
Waqinii syarramaa qadhait.
Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik.
Wainnahu laayadzilu man walait.
Walaa ya’izzu man ‘aadait.
Tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.
Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait.
Astaghfiruka wa’atuubu ilaik.
Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi Wasallam.

Arti Doa Qunut Sholat Subuh Untuk Sendiri

Ya Allah tunjukkanlah kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan.
Kasihkanlah hamba keselamatan sebagaimana hamba-Mu yang lain yang sudah dikasih keselamatan.
Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan
Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.
Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau.
Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan.
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau.
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.


Keterangan

Bacaan qunut diatas adalah bacaan doa qunut yang dapat kamu baca saat kamu sholat sendiri (tidak berjamaah). Bedanya apa ? perbedaanya terletak hanya pada dhomirnya (ana dan kami).

Kamu dapat membacanya dengan mendahkan kedua tanganmu untuk berdoa dan baca doa qunut secara sirri (tidak bersuara).

Perlu di iingat bahwa tidak perlu mengusapka kedua tangan ke wajah karena itu dianggap menambah rukun sholat. dan menurut pendapat beberapa ulama itu akan membatalkan sholat.

Demikian ulasan saya terkait dengan bacaan doa qunut sholat subuh yang dapat kamu hafalkan dan kamu amalkan setiap hari saat menunaikan sholat subuh. Semoga amal ibadahmu senantiasa diterima oleh allah dan doa doamu selalu di kabulkan olehnya. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih atas dukungannya.

1 komentar

  1. ijin copas doa qunutnya kak